Kulüp Tesisleri İmar Barışından Faydalanabilir Mi?

Lacivertbeyaz.net kulübümüzün geleceği açısından çok önemli olabilecek bir konuyu tartışmaya açıyor:
Kulüp binalarımızın üzerinde bulunduğu arazilerin tapusu İSKİ’den alınabilir mi?

Hatırlanacağı üzere Mayıs ayındaki kongrede Ak Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar yaptığı konuşmada İmar Barışı’ndan bahsederek Sarıyer’in Boğaziçi Ön Görünüm bölgesinde olmasına rağmen bu düzenlemeden yararlanabileceğini belirtmiş, bu sözleriyle de kongre üyelerinin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Acaba “İmar Barışı” düzenlemesiyle Sarıyer Spor Kulübü’nün herhangi bir ilgisi olabilir mi?

Bilindiği üzere kulüp binalarımızın üzerinde bulunduğu araziler İSKİ’ye dolayısıyla İBB’ye ait ve İmar Barışı düzenlemesiyle ilgili 6 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğin 7. Madde’sinin 4. Fıkrası ise şunu söylüyor: “Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır.

Özetle; belediyeye ait arazilere inşa edilmiş yapılar için “kayıt belgesi” düzenlendikten sonra bu araziler, gerekli bedelin ödenmesiyle belediyelerden satın alınabilir.

Başta Sayın Başkanımız Saffet Akkoyun ve yönetim kurulumuz ile tüm Kulüp üyelerimizi bu konunun üzerine düşmeye ve eğer Kulübümüzün, üzerinde binalarının olduğu arazilerin tapusuna sahip olma imkanı varsa gerekenlerin yapılarak Sarıyerimize büyük bir kazanım sağlanmasını umut ediyoruz.