Tarihçe

KURULUŞ

Sarıyer Spor Kulübü’nün kuruluş çalışmaları üç önemli aşamadan geçerek gerçekleşmiştir. Bu üç aşama;

     1- Sarıyer Gençler Cemiyeti
2- Sarıyer Gençler Mahfili
3- Sarıyer Gençlik Kulübü

          1-SARIYER GENÇLER CEMİYETİ
Sarıyer Gençler Cemiyetinin kuruluş yılı büyük olasılıkla 1920’dir. Futbol ve voleybol oynanmış, at yarışları, yağlı güreşler yapılmış, tiyatro ekibi temsiller vermiştir. Cemiyetin futbol takımının forma rengi bordo-kavuniçidir. Sarıyer Gençler Cemiyeti ilk maçını Beykoz Zindeler takımı ile oynamış ve 2-2 berabere kalmıştır.
Sarıyer Gençler Cemiyeti mensupları, imkansızlıklar içinde çalışmalarını azimle sürdürmüşlerdir. Fakat başta maddi imkansızlıklar ve bugün saptanamayan çeşitli nedenler yüzünden Sarıyer Gençler Cemiyeti’nin faaliyetleri 1927-1930 yıllları arasında önce yavaşlamış, sonra da tamamen durmuş ve Sarıyer Gençlik Cemiyeti dağılmıştır.

          2-SARIYER GENÇLER MAHFİLİ
Sarıyer Gençler Mahfili 1932 yılında Sarıyer’deki Sarıbaba Dergahında kurulmuştur. (Burası uzun yıllar Nakşi Dergahı olarak kullanılmış, tekke ve dergahların kapatılmasıyla bina bir süre Ali Kethüda Camii’nin tabutluğu olarak kullanılmış, daha sonra CHP semt ocağı olmuş ve nihayetinde de yeni kurulan Sarıyer Gençlik Mahfili’ne devredilmiştir.)
Sarıyer Gençler Mahfili’nde futbol, voleybol, güreş ve bisiklet sporları ile uğraşılmakta, müzik ve tiyatro çalışmaları yapılmaktaydı. Sarıyer Gençler Mahfili, devamı olduğu Sarıyer Gençler Cemiyeti’nin formasını aynen koruyarak maçlarına çıkıyordu. Sarıyer Gençler Mahfili, bilinen ilk maçını 18 Nisan 1932 tarihinde Çubuklu takımı ile oynamıştır. Bu maçta sağbek oynayan Muhterem Saygın’ın ayağı kırılınca maç yarıda bırakılmıştır. Sarıyer Gençlik Mahfili 1938 yılına kadar fevkalade faaliyet göstermiştir. 1938 yılında ise çalışmalar aksamış ve ağırlaşmıştır. 1938-1940 yılları arasında teşkilatlanma olmasa da Sarıyerli gençler Sarıyer Gençler Mahfili adı altında karşılaşmalara çıkmışlar e böylece çekirdek kadro korunmuştur.

          3-SARIYER GENÇLİK KULÜBÜ
Sarıyer Gençlik Kulübü’nün kuruluşu oldukça emek istedi. Başta Kaymakam Hüsnü Uğural ile Cahit Durmaz, Reşat Pamir, o dönemin futbol oynayanlarından Selahattin Yarar, Müfit Güven, Fikret Canlı, Sabri Erimli, İsmail Erönde, İsmail Kızıltuğ, Ahmet Canel, Nazım Özbay, Mustafa Kocamaz, Numan Uzun, A. Melih Kınalılar, Celâl Demir, Zekeriye Toksavul ve diğerleri kuruluşun gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa fazlasıyla yaptılar. Kulüp bir süre gayri federe olarak faaliyet gösterdi. Sarıyer gayri federe kulübü mensupları bir an önce federe olabilmek için dört elle işe sarıldılar. Tüzük ve diğer formaliteler hazırlanarak 1940 temmuzunda kuruluş başvurusu yapıldı. Böylece Sarıyer Gençlik Kulübü’nün kuruluşu 1940 olarak tescillenmiş oldu. Bu aşamada İstanbul Spor Kulübü’nün de kurucusu olan Kemal Halim Gürgen Bey Sarıyer Gençlik Kulübü’ne çok büyük maddi ve manevi destek vermiştir, kendisini rahmetle anıyoruz.
  – Sarıyer Gençlik Kulübü’nün Kurucuları
Bu isimlere ne kulübün arşivindeki tescil dosyasında ne B.T. Genel Müdürlüğü kayıtlarında ve ne de İstanbul Emniyet Müdürlüğü dernekler bürosundaki kulüp dosyasında bulmak mümkün değildir. Peki öyleyse  Sarıyer Gençlik Kulübü’nün kurucuları yok muydu? Elbette ki vardı! Sonraki dönemlerde hayatta olan kurucu üyelerden alınan bilgiler, Sarıyer Gençlik Kulübü’nü kuranların kendi isimlerini açıkça belirtmeyerek kulübün kuruluşunu tüm Sarıyerlilere mâl etmek gibi örnek bir davranış gösterdikleri yönündedir.
Kurucuların saptanması uzun yıllar sonra 1630 sayılı dernekler yasasının değişmesi neticesinde spor kulüplerinin dernek statüsüne alınmasıyla kurucu üyelerin dernek tüzüğünde belirtilmesi zorunlu hale getirildi böyle olunca, 04.02.1979 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında hayatta olan kurucuların yaptıkları tespitle bu isimler Haydar Doğ (Tüccar), Yusuf Yarar(Kabzımal), Kâzım Esen(Öğretmen), Fikri Alipaşaoğlu (Benson-Emekli), Raşit Pamir (Ptt Müdürü), Salih Dikmen (Memur), Fahrettin Özbay (Memur), Kemal Yarar (Mühendis), İbrahim Bilgin (Tütüncü), Selahattin Yarar (Kabzımal), Cahit Durmaz (Berber), Fikret Canlı(Avukat), Mufit Güven (Memur) ve Muzaffer Erbaş (Kunduracı) olarak belirlendi ve tüzükte yer aldı. Kurucular incelendiğinde çoğunluğunun Sarıyer Gençler Cemiyeti ve Mahfilinde yönetici veya sporcu olarak görev alan isimler oldukları görülmektedir. İsimleri ölümsüzleşmiş olan bu 14 kişiden bugün sadece Av. Fikret Canlı hayattadır.
 – Sarıyer Gençlik Kulübü’nün Renkleri
Sarıyer Gençlik Kulübü gayri federe olarak faaliyet gösterdiğinde forma renkleri: fes rengi ( bordo ) forma, sol göğüs üzerinde kavun içi (portakal rengi) yıldız ve beyaz şorttur. Ağırlıklı forma rengi – fes rengi – kavuniçidir. Bu renkler Sarıyer Gençler Cemiyetinin renkleridir. Bilahare kurulan Sarıyer Gençler Mahfili de bu renkleri kullanmıştır. Sarıyer Gençler Mahfili’nin faaliyetlerinin sona ermesi üzerine kurulan Sarıyer Gençlik Kulübü de aynı renkleri benimsemiştir.
Sarıyer Gençlik Kulübü federe olmak için yaptığı başvuruda renklerini fes rengi – kavun içi olarak belirtir. Fakat B.T. Genel Müdürlüğü Sarıyer Gençlik Kulübü nün tescilini yapmış olmasına rağmen, renklerini lacivert beyaz olarak tescil etmiştir.Yani, kullanılmakta olan lacivert beyaz renkler Sarıyer Gençlik Kulübü ne B.T. Genel Müdürlüğünce verilmiştir.
B.T. Genel Müdürlüğünün tescil ederek emri vaki olarak bildirdiği lacivert beyaz renkleri, Sarıyer Camiası benimsemekte gecikmedi Lacivert “asaletin”, beyaz da ”temizliğin” simgesi olarak kabul edildi.
Lacivert beyaz renklerin kullanılması ve giyilecek kıyafetin tescili İstanbul Valiliği’nin 6.12.1945 tarih ve 946 – 11 sayılı izinleriyle olmuştur. Bilahare kıyafet ve renklerin kullanılması izni B.T. Genel Müdürlüğünce 11.4.1946 tarihinde onanmıştır.
 – Sarıyer Gençlik Kulübü’nün Amblemi
Sarıyer Gençlik Kulübünün amblemi Ferik Alamet – i gibi kuruluşla birlikte tespit edildi. B.T. Genel Müdürlüğü tescil işlemlerini yaptıktan sonra, giyilecek kıyafetlerinde tescil ettirilmesi gerektiğini bildirdi. Hazırlanan amblem ve giyilecek kıyafet şekli kullanılacak renklerle birlikte resimleştirilerek B.T. Genel Müdürlüğüne gönderildi. B.T. Genel Müdürlüğü 6.12.1945 tarih ve 946- 11 numara ile bu renk kıyafet ve amblem şeklini tescil etti.
Lacivert beyaz renkler ambleminde renklerini oluşturuyordu.Amblemi çapraz şerit halinde beyaz renklidir beyaz renkler üzerinde eşit ağırlıklarla Sarıyer Gençlik Kulübü’nün baş harfleri olan “ S.G.K” harfleri yer almaktadır. Bu amblem (sembol ) uzun yıllar yaka rozeti olarak kullanıldı. Yaka rozetlerinde lacivert üzerinde beyaz olarak kuruluş tarihi olan 1940 konuldu değişmeyen lacivert beyaz renklere karşın yaka rozetleri zaman zaman değişikliğe uğradı.
Sarıyer Gençlik Kulübünün amblemi 1981 / 82 sezonu içinde genel kurul kararı gerek görülmeden yönetim kurulunun B.T. Genel Müdürlüğüne yaptığı başvurunun kabulü ile değiştirildi. Bu değişiklikle kulübün kuruluştaki amblemi tarihe mal oldu. Yeni amblemde Sarıyer Gençlik Kulübünü elips şeklinde ki beyaz üzerine “S” şeklini yaratan iki balık sembolize etmektedir. Elipsin etrafında Sarıyer Gençlik Kulübü – 1940 yazıları okunmaktadır. İlerki senelerde çıkan yeni yönetmelikler uyarınca Sarıyer Gençlik Kulübü yerini Sarıyer Spor Kulübü yazısına bırakmıştır.

– Bu bölümdeki bilgiler İbrahim Balcı’nın “Sarıyer’de Spor ve Sarıyer Spor Kulübü Tarihi 1940-1988”  isimli eseri kullanılarak Kıvanç Ekinci tarafından derlenmiştir.

Bir cevap yazın